Praktijk Rijexamen Omgeving Nieuwegein

Praktijk Rijexamen bij Rijschool Hossam Nieuwegein

Lees op je gemak alles over het praktijk rijexamen rijbewijs b. Als je hierna nog vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen.

Weet je al dat je bij ons wilt komen lessen? Schrijf je dan meten in.

Praktijk

De praktijklessen van Rijschool Hossam bestaan uit 60 minuten. Hiernaast kan je ook rijlessen boeken van twee uur achter elkaar, of meerdere keren per week lessen. Je volgt je lessen onder deskundige leiding van je vaste instructeur.

Lessen

De lessen worden zorgvuldig opgebouwd aan de hand van je instructiekaart. Je vorderingen houden we bij in je instructiekaart en Rijles agenda, zodat je weet welke onderdelen je al onder de knie hebt en welke er nog volgen.

veiligheid

We zoeken alle situaties op die voor het veilig autorijden van belang zijn en oefenen net zolang totdat je deze goed beheerst. Ook zullen we je goed trainen in de bijzondere verrichtingen.

examen

Hiernaast zullen we ons richten op het behalen van het examen, en de routes die je vanaf het CBR kan verwachten proefrijden en oefenen. Zo kom je optimaal voorbereid op je examen en staan je daar geen verrassingen te wachten.

TTT

Tussentijdse Toets

Een Tussentijdse Toets stelt je in staat om je vorderingen voor het praktijkexamen te testen. Zo krijg je een indruk van het examen en kan je alvast wennen aan het verloop ervan.

De toets is een rijtest die wordt afgenomen door CBR en verloopt als een echt examen.

Bij een positief resultaat wordt vrijstelling gegeven voor de bijzondere verrichtingen tijdens het eerste praktijkexamen.

Deze Tussentijdse Toets verhoogt uw kans om tijdens het eerste examen een maximaal resultaat te behalen. De Tussentijdse Toets volgt meestal na 2/3 van de opleiding. Door de toets ben je beter voorbereid op het uiteindelijke afrijden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een Tussentijdse Toets de slagingskans met twintig procent kan doen toenemen.

Praktijk Rijexamen

Zelfstandig route rijden

Een kandidaat rijdt een deel van de examenrit zonder aanwijzingen van de examinator. Het ‘zelfstandig route rijden’ kan op drie manieren worden uitgevoerd:

  • Naar een oriëntatiepunt rijden dat niet vooraf vastligt, maar dat de kandidaat wel kent, óf kan zien.
  • Meerdere routeopdrachten tegelijk (clusteropdracht), gecombineerd met de blauwe ANWB-borden
  • Met behulp van een navigatiesysteem.

De examinator bepaalt op welke van de drie bovengenoemde manieren de kandidaat het ‘zelfstandig rijden’ moet uitvoeren. Als er geen navigatiesysteem in de lesauto aanwezig is, dan beperkt de keus zich tot de eerste twee varianten. Het zelfstandig rijden zal minimaal tien tot maximaal vijftien minuten van het examen in beslag nemen. De totale examentijd blijft hetzelfde. Het bereiken van het juiste eindpunt is overigens geen doel op zich. Het gaat erom dat je veilig rijdt en verantwoorde keuzes maakt.

Variabele oriëntatiepunten

Een oriëntatiepunt staat niet vast. Het is een locatie die de kandidaat goed kent, zoals een school, een sportclub, of winkelcentrum. Als je onbekend bent in het examengebied, dan kan de examinator jou vragen om naar een goed zichtbaar punt in die plaats rijden, zoals een kerktoren of een flatgebouw.

Het examen kan beginnen met het rijden naar een oriëntatiepunt, maar kan er ook mee worden afgesloten. Je krijgt dan de opdracht om vanaf een oriëntatiepunt terug naar de examenplaats te rijden.

Clusteropdracht

De clusteropdracht betreft een gedeelte van de route. Deze opdracht is altijd beperkt in lengte en zal één of meerdere keren herhaald worden om te checken of je het begrepen hebt.

Het is een nabootsing van de situatie waarin de bestuurder de weg vraagt aan een voorbijganger en vervolgens krijgt uitgelegd hoe hij naar de gevraagde locatie moet komen.

De reeks van routeopdrachten zal bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf opdrachten. Per 1 maart 2009 kan de clusteropdracht worden aangevuld met de opdracht om de blauwe ANWB-borden naar een bepaalde bestemming te volgen.

Navigatiesysteem

Het rijden met een navigatiesysteem wordt alleen gevraagd als bekend is dat de rijschool hierover beschikt. Gelukkig is dat steeds vaker het geval; rijden met navigatieapparatuur heeft tenslotte de toekomst. Het is wel zo veilig als je er dan al tijdens je rijlessen mee hebt leren ‘werken’.

Het rijden met een navigatiesysteem kan in principe op ieder moment in het examen worden toegepast. Het blijkt ook voor anderstalige kandidaten een oplossing te zijn, omdat navigatie meestal in verschillende talen is in te stellen.

Bijzondere manoeuvres

Er is met opzet voor de term bijzondere manoeuvres gekozen om het verschil aan te geven met de vroegere bijzondere verrichtingen. Het vernieuwde rijexamen kent drie bijzondere manoeuvres: een omkeeropdracht, een parkeeropdracht en een stopopdracht. Tijdens het rijexamen zul je in de meeste gevallen twee bijzondere manoeuvres uitvoeren.

Omkeeropdracht

Bij de omkeeropdracht krijg je al rijdende te horen dat je de weg in tegenovergestelde richting moet gaan volgen. Jij kiest zelf waar en hoe je keert. Je kunt dit doen via een halve draai, steken of een bocht achteruit. Je moet hierbij laten zien dat je op basis van een goede inschatting van de verkeerssituatie tot een adequate oplossing komt.

Parkeeropdracht

De examinator kan ook kiezen voor een parkeeropdracht in een straat of op een parkeerterrein. Hierbij krijg je de opdracht om de auto zo dicht mogelijk bij een opgegeven locatie te parkeren. Dit kan bijvoorbeeld de ingang van een winkelcentrum zijn. Ook hier bepaal je zelf hoe je de parkeeropdracht uitvoert.

Parkeeropdracht Rijexamen Rijschool Hossam Nieuwegein

Stopopdracht

Verder is een stopopdracht mogelijk. Daarbij moet je zo kort mogelijk achter een ander voertuig stoppen, om aansluitend vooruitrijdend weer aan het verkeer deel te nemen. Dit kan zowel aan de linker- als rechterzijde van de rijbaan. Hierbij is het van belang dat je een juiste inschatting hebt van de lengte van de neus van de auto.

Van deze drie kiest de examinator er twee. Daarnaast kan de examinator steekproefsgewijs de hellingproef laten uitvoeren. In één van de bijzondere manoeuvres moet in ieder geval een keer een stukje achteruit rijden voorkomen.

Bij de uitvoering van de bijzondere manoeuvres is niet alleen het technische aspect belangrijk. Er wordt vooral ook gelet op de keuzes die daaraan vooraf gaan, zoals de plaats, het moment en de wijze waarop je de opdracht uitvoert.

Gevaarherkenning door situatie bevraging

Bij dit nieuwe onderdeel wordt je na uitvoering van een verkeerssituatie gevraagd waarom jij dat op die manier hebt gedaan. Wat of hoe heb je de situatie opgelost en welke afwegingen heb je hierbij gemaakt?

Er wordt altijd even gestopt bij dit onderdeel. Het bespreken van een verkeerssituatie heeft overigens helemaal niets te maken met het wel of niet goed uitvoeren van de verkeerstaak.

Rijschool Hossam Nieuwegein

We hopen dat alles duidelijk is, en mocht je nog vragen hebben, wij staan je uiteraard heel graag te woord! Neem gerust contact met ons op of bel ons voor al je vragen.

Rijschool Hossam wenst je heel veel rijplezier!

Rijschool Hossam Nieuwegein